STEAM COM A EIX VERTEBRADOR D’UN CENTRE DE MÀXIMA COMPLEXITAT

Durant tres cursos escolars s’està fent un acompanyament al claustre de l’IE Rec Comtal gràcies al finançament del Pla de Barris de l’Ajuntament de Barcelona. En aquesta presentació veurem com s’està organitzant l’acompanyament i com s’està treballant perquè les STEAM siguin un dels eixos vertebradors del seu projecte educatiu. Quins punts forts i avantatges pot tenir un acompanyament al claustre? Quins recursos valorem que es necessiten per treballar les STEAM des d’Infantil a ESO?