Nosaltres
STEAM SokoTech per Fundació Ciència en Societat, reuneix en obert les Experiències i Protagonistes entorn a la Conferència d’aprenentatge STEAMConf Barcelona, que organitza des de 2014 amb la complicitat d’actors de la comunitat educativa catalana que fan seva aquesta iniciativa fins avui. Ofereix també en obert, tots els entorns d’aprenentatge, eines i recursos creats i desenvolupats pel laboratori Social Digital SokoTech al llarg dels darrers vuit anys. Així, STEAM SokoTech per CenS, és avui un ESPAI obert a una Comunitat STEAM/MakerEd creixent, local i internacional, que des del cúmul de vivències, recerca, interactua, i impulsa experiències avançades, fruit de la cooperació sostinguda entre destacats experts en entorns i recursos d’aprenentatge actiu.