7.- PENSAMENT COMPUTACIONAL DESENDOLLAT

El pensament computacional és una manera de resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant dimensions del món de la computació, com ara el reconeixement de patrons, l’abstracció, els algoritmes o la descomposició.

Apostem per fer la primera aproximació als alumnes d’educació infantil de manera desendollada, és a dir, sense fer ús de dispositius digitals. A partir de materials i eines analògiques o fins i tot les accions motrius del mateix cos, fem manipulatius i propers aquests conceptes abstractes.

“Ens agrada jugar i pensar en codi de joc. Cada vegada que comentem una activitat o un joc, sempre pensem en com adaptar-ho a la nostra realitat, a la nostra aula. I després, quan ho portes a terme, es presenta la màgia, quan l’alumnat et planteja preguntes que et porten a superar reptes com a formador/a!”