Sobre STEAMConf 2022


Comprendre és un aprenentatge que va molt més enllà del “saber” passa en el context d’una investigació real a través de la indagació, l’experimentació, el raonament i la cooperació

Aquest propòsit compartit neix del desig de fer avançar aquesta iniciativa en un marc de pol·linització creuada; aprofundir en les relacions Internacionals i locals entre recerca d’aprenentatge STEAM/PBL avançada;i impulsar i escalar l’experimentació local i internacional de nous entorns d’aprenentatge. I tot això en connivència entre la recerca dels Centres BIST i l’experiència d’una xarxa creixent de centres educatius compromesos amb la transformació educativa i la promoció de la cultura científic-tecnològica al conjunt de la societat.

Aquesta iniciativa tindrà com a eix vertebrador la plataforma i la comunitat internacional de la conferència STEAMConf Barcelona.

STEAMConf Barcelona 2022, en la seva 8a edició, insisteix en l’aprenentatge basat en projectes a la frontera de Mans, Ment i Passió on comprendre és un aprenentatge que va molt més enllà del “saber” passa en el context d’una investigació real a través de la indagació, l’experimentació, el raonament i la cooperació, fent que l’aprenentatge sigui creador, significatiu i inspirador tot promovent la capacitat de transferir-lo i aplicar-lo a situacions noves i complexes en un entorn, en canvi, constant, a fi d’actuar responsablement i fer aflorar el desig de continuar preguntant i aprenent al llarg de la vida.

Steering Committee

Comitè Assessor