EdTech

Silvia Zurita

Tècnica docent de l’àmbit tecnològic del CESIRE, Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, Barcelona.

Professora de tecnologia, ha participat en projectes europeus com Ingenious i Go Lab, i ha coordinat el grup del treball del Roboresme. Ha coordinat el projecte Magnet, promogut pel Departament d’Educació i la Fundació Bofill, i imparteix classes al Màster en Formació del Professorat de la UPC.