Energia

Turbina Eòlica

Els participants construiran un prototip de turbina eòlica, que, amb l'ajuda d'un motor DC i una bombeta LED, els ajudarà a entendre la conversió d'energia eòlica elèctrica.
90 min
5 per monitor
Cost aproximat: sense estimar
Generació d'Energia Elèctrica / Fonts Renovables d'Energia
Materials
Arxius
Fundadora i directora de STEAMConf Barcelona, presidenta de la Fundació Ciència en Societat.