Electrònica

Robtito

Robtito
La premissa del projecte és crear el robot Robtito amb petits de 7 anys a partir dels mòduls del currículum de l'acadèmia FabLab del Centre de Bits i Àtoms al MIT.
La idea és tenir una visió bàsica del procés d'un laboratori de fabricació, pràctiques i materials que utilitzem en el laboratori a través d'una metodologia d'aprenentatge basada en la resolució de problemes (PBL).
L'Objectiu de cada mòdul es aprendre les competències d'un laboratori de fabricació digital. La documentació esta escrita per ser seguida i entesa pels petits.
Cada mòdul te una duració de 1h.
Des dels 7 anys
30 €
Mòdul 1: Dissenyar, fer i documenta un kit de construcció ajustat a la premsa (Tall Controlat per Ordinador)
Materials
Fundadora i directora de STEAMConf Barcelona, presidenta de la Fundació Ciència en Societat.