Energia

Cotxe d’Elàstics

Els participants construiran un cotxe d'elàstics i el posaran a prova mentre coneixen els principis de l'energia i les dues maneres més globals en què es presenta: energia potencial i energia cinètica.
90 min
6 per monitor
Cost aproximat: 1 a 2€ / participant
Energia Potencial i Energia Cinètica
Materials
Arxius
Fundadora i directora de STEAMConf Barcelona, presidenta de la Fundació Ciència en Societat.