EL FUTUR DE L’APRENENTATGE AMB IA – PENSA COM A HUMÀ

El futur és apassionant amb la humanitat que esdevé multi planetària i la intel·ligència artificial (IA) que dóna suport a la nostra vida quotidiana i ajuda a crear artefactes i béns per a nosaltres. Al mateix temps, la pregunta crucial és: quin serà el nostre paper com a humans amb tota la virtualitat, els sistemes de recomanació, l’automatització i la comunicació amb les màquines. En aquesta conversa compartiré una visió de com podria ser el futur de l’aprenentatge amb IA si és posa al centre pensament humà en espais virtuals i entorns reals.