3.- RESULTATS PLA PILOT: APRENENTATGE DELS ELEMENTS QUÍMICS AMB ALUMNES DE PRIMÀRIA MITJANÇANT EL CODI DELS ELEMENTS DE LA TAULA PERIÒDICA.

En aquest taller es realitzaran tres activitats breus centrades en l’aprenentatge del Carboni, l’Hidrogen i l’Oxigen, tot compartiran els resultats obtinguts, les fitxes i material d’un pla pilot realitzat a alumnes de primària d’una escola de Barcelona. Amb el fi de donar màxima difusió al projecte i animar a difondre la iniciativa a altres centres.

L’objectiu és compartir un nou mètode d’aprenentatge de la matèria, mitjançant un codi (el de la taula periòdica) que permet formar paraules i així entendre conceptes com el de la contaminació (CO2), els plàstics (Hidrocarburs) o l’aigua (H2O) d’una manera més completa i estructurada.

Aquest projecte es basa en donar les bases mitjançant metodologia BOTTOM-UP, com ara el codi escrit, llegiu matemàtiques o la música, a partir del qual podem vincular conceptes clau i agrupar-los per generar coneixement més complex.