Seguretat

Seguretat i privacitat digital bàsica

Una guia per a comprendre plenament la seguretat i la seva relació amb les infraestructures d'informació i comunicació.
Inclou estratègies de resistència i gestió de la identitat, així com exercicis pràctics, avaluació i dinàmica de grups.
Ciberfeminista, amant de les tecnologies lliures