Educació

Art i Tecnologies Creatives

Sense una intenció manifesta i a través d'exercicis concrets, Lolo & Sosaku fan una lloança a l'essència mateixa de l'art i la inspiració i com ambdues són un vehicle per a l'aprenentatge.
Comparteixen dinàmiques, estratègies i observacions que podràs implementar en classes.
Investiguen les possibilitats de l'escultura com a camp expandit