3 EXPERÍNCIES LOCALS

2L4W TOO LATE FOR WASTING
Gala Duran. Dissenyadora freelance i docent de l’Escola d’Art la Industrial i d’ESDi, Barcelona

STEAM COM A EIX VERTEBRADOR D’UN CENTRE DE MÀXIMA COMPLEXITAT
Angela García LLadó, Eduxarxa per l’Institut Escola Rec Comtal Barcelona

CONSTRUCCIÓ DEL NOU HOTEL D’INSECTES
Rosó Buzzi, mestra de primària del cicle de grans, escola l’Arenal de Llevant de Barcelona. Sara Chao Rodríguez, Mestra de primària de segon cicle, escola l’Arenal de Llevant, Barcelona.

Moderadors: Susana Navarro, referent de programes STEAM al Consorci d’Educació de Barcelona. Martí Burriel, referent en fabricació digital del Consorci d’Educació i coordinador dels serveis educatius de la Xarxa d’Ateneus de fabricació digital de l’Ajuntament de Barcelona.


Veure programa detallat aquí