5.-TINKERING WITH AUTOMATA: THE ENSEMBLE WORKSHOP

L’Ensemble Workshop és una obra d’art col·laborativa que forma part d’un taller, d’una part d’actuació i una part d’exposició, una mostra central que crida l’atenció i ofereix als participants l’oportunitat d’exercir les seves habilitats creatives i de creació, i aprendre el moviment i el control mecànics.

Feu un autòmat individual impulsat per lleves a partir de components d’ajustament i una caixa d’escombraries d’objectes curiosos i sorprenents. Els autòmats s’uneixen entre si per crear una única màquina, una impressionant línia serpentejant de lleves giratòries, colors i formes girades per un sol mànec o motor.