3.- TEASPILS: PLANTES I TECNOLOGIA

TEASPILS (Teaching Environmental Awareness with Smart IoT Planters in Learning Spaces) té com a objectiu augmentar la consciència mediambiental alhora que donar recursos actius els estudiants mitjançant activitats d’aprenentatge basades en plantes monitoritzades per sensors de sembradores intel·ligents IoT.

El projecte impulsa l’objectiu de construir una societat amb consciència ambiental, inclosos els efectes de les plantes. En aquest taller coneixerem la tecnologia de Teaspils i quines activitats relacionades amb el projecte s’han realitzat a les classes d’educació primària i secundària, i en crearem de noves.