2.- PROTEÏNOFLEXIA

Farem la predicció de com es plega una seqüència de proteïna usant AlphaFold, una eina que usa la intel·ligència artificial (IA) per fer un procés que a les cèl·lules és natural i quasi màgic. La proposta educativa planteja tres itineraris:

– Dissenyar una nanoeina per a enginyeria biomèdica.
– Aplicar aquests coneixements a un problema mèdic.
– Experimentar amb la IA per obtenir resultats creatius.

El taller connecta el currículum de batxillerat amb una eina informàtica que s’empra en entorns reals de recerca biomèdica i biotecnològica. També permet experimentar amb la impressió 3D de les estructures obtingudes.