CONSTRUCCIÓ DEL NOU HOTEL D’INSECTES

El nostre projecte es basa en la construcció d’un nou hotel d’insectes per a l’espai de biodiversitat de la nostra escola. Al llarg d’aquest procés les i els alumnes han adquirit diversitat d’aprenentatges relacionats amb els àmbits de Coneixement del medi natural, Matemàtic, Lingüístic, Digital i Educació en valors.

Aprendre a aprendre i Autonomia, afavorint així un aprenentatge globalitzat i interdisciplinari. Les i els alumnes a través del mètode científic, s’han plantejat preguntes/repte que progressivament han investigat per trobar respostes a les seves inquietuds, contextualitzant així un aprenentatge significatiu i proper al seu entorn. Per una altra banda, el fet de participar en el projecte de “Fabricació digital” a través dels ateneus, ha estat una eina útil per introduir a l’alumnat en la programació en 3D i conèixer diferent maquinari i programari.