EdTech

Khadija El Aadmi Laamech

khadija el aadmi laamech smiling
Grup Tecnologies Interactives i Distribuïdes per a l’Educació (TIDE- UPF), Barcelona.

Graduada en disseny gràfic i de producte i amb un mestratge en disseny d’interacció i experiència de l’usuari (UX), Khadija és actualment doctoranda a l’escola d’enginyeria de la UPF al departament de les Tecnologies de la Informació i Comunicació. Compta amb especial interès en el benestar tecnològic a través de la UX i el disseny d’interfícies en entorns educatius, camp principal de la seva recerca i desenvolupament de la seva activitat professional.