Tinkering

Sebastian Martin

Sebastian Martin Smiling
Tinkering Studio.

És educador al Tinkering Studio de l’Exploratorium de San Francisco, un lloc on els visitants participen activament en l’exploració de la ciència, l’art i la tecnologia a través del making i el tinkering. Fascinat pels aspectes creatius de les ciències, Sebastian crea activitats lúdiques, promou tallers de desenvolupament professional impactants i concep exposicions interactives de caràcter únic. Com a membre del Tinkering Studio, ha participat en l’elaboració d’activitats que han estat recreades i adaptades a molts centres científics, aules i markerspaces.

Actualment treballa juntament amb col·legues com el grup Lifelong Kindergarten del MIT media lab, escoles de Reggio Emilia i la LEGO Foundation per conèixer a fons les millors pràctiques i els darrers avenços en educació.