Live Coding

Sam Aaron

Sam Aaron
Sonic Pi

Programador de live coding, educador i investigador. Va ser el desenvolupador principal d’Overtone i Quil, projectes de programació creativa per a l’expressió (en directe) de so i imatge.

Més recentment ha creat Sonic Pi, un entorn de programació en directe basat en llenguatge Ruby que permet crear música a partir de codi i que sobretot està pensat per a l’àmbit educatiu. De dia, Sam és investigador al Laboratori Informàtic de la University of Cambridge, i de nit se’l pot trobar programant ritmes en locals nocturns.