Educació

Rosó Buzzi

Mestra de primària del cicle de grans, escola l’Arenal de Llevant de Barcelona

Actualment mestra de primària del cicle de grans. Els darrers 16 cursos ha format part de l’equip docent de l’escola, la qual es caracteritza per tenir un projecte de ciència. És aquí on he après més al costat de l’alumnat, aspecte que afavoreix el treball per projectes i la metodologia globalitzada de tots els aprenentatges, els quals estan contextualitzats i són significatius per als nostres alumnes.