Educació

Paula Balcells

Estudiant de master (TIDE), Universitat Pompeu Fabra (UPF).

Paula Balcells, estudiant de master del grup de recerca de Tecnologies Interactives i Distribuïdes per a l’Educació (TIDE),(TIDE), Universitat Pompeu Fabra (UPF)