Patricia Santos

Investigadora del grup de Tecnologies Interactives i Distribuïdes per a l’Educació (TIDE-UPF)

Investigadora membre del grup de Tecnologies Interactives i Distribuïdes per a l’Educació (TIDE-UPF), al llarg de la seva trajectòria, la qualitat i la innovació del seu treball han estat reconeguts amb nombrosos premis i publicacions. Ha centrat la seva recerca en l’àmbit de l’aprenentatge millorat amb la tecnologia, posant un focus especial en la interacció ordinador-persona i el disseny d’aprenentatge. Doctora amb Excelent Summa Cum Laude (Premi a la millor tesi de doctorat UPF Board of Trustees) va ser investigadora postdoctoral a temps complet a la University of the West of England (UK). Ha estat involucrada en el disseny i el desenvolupament de diverses tecnologies d’aprenentatge