Oscar de Paula

Docent d’educació Infantil i Primària a FEDAC Montcada (Barcelona

Òscar de Paula, complementa la seva tasca docent formant part dels equips d’Innovació i Millora i de Desenvolupament de persones de les Escoles FEDAC. Docents als quals els agrada més ensenyar a fer, que explicar. I són dels que prefereixen aportar més aprenentatge significatiu que innovador.