Tinkering

Mackenzie Price

Mackenzie Price
Directora de Brightworks School, San Francisco CA (USA).

És, sobretot, exploradora del món. Com a membre fundador de l’equip docent de Brightworks, i en estreta col•laboració amb Gever, els seus experiments i lideratge van ser fonamentals per posar en marxa i perfeccionar el singular projecte pedagògic de l’escola. És la directora de IAT al Teachers Institute de Brightworks.

Els seus punts forts són la disposició per aprendre al costat dels nens amb la mateixa excitació i curiositat que ells i la capacitat de formular-los preguntes amb una cura que els porta a nous descobriments i a un aprenentatge profund.