Educació

Kristian Breton

Director de Programes de difusió de la Columbia Engineering Fu Foundation School of Engineering and Applied Science, va ser director dels Programes extraescolars STEM de la Nova York Academy of Science NY (USA).

Des de la Nova York Academy of Sciences va dirigir i gestionar les relacions amb universitats i corporacions per promoure experiències d’alta qualitat adreçades a joves en edat escolar, estudiants universitaris i professionals. Va reclutar més de 50 estudiants universitaris per semestre per orientar el seu futur.

Actualment dirigeix ​​els programes de difusió de la Columbia School of Engineering and Applied Science, implementant programes educatius i de recerca per ajudar els professors i els estudiants a incrementar l’impacte de l’esforç de l’Escola. La seva prioritat és arribar als estudiants de K-12 que han estat històricament marginats, col·laborant amb els agents claus de la comunitat, així com amb l’equip de SEAS sobre Diversitat, Equitat i Inclusió. Treballa a més per desenvolupar relacions amb institucions al servei de les minories (MSI) i institucions terciàries i universitats històricament afroamericanes (HBCU).