Ciencia Comunitaria

Joana Fort

Doctora en biomedicina, és investigadora a l’IRB Barcelona

Joana Fort és doctora en biomedicina, investigadora a l’IRB Barcelona i professora associada del Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular de la Universitat de Barcelona. Al laboratori investiga l’estructura tridimensional d’unes proteïnes responsables del transport d’aminoàcids a través de les membranes cel·lulars. Per fer-ho utilitza tècniques com la cristal·lografia o la crio-microscopia electrònica.