Institut Angeleta Ferrer

Institut Angeleta Ferrer, neix per promoure les vocacions de l’alumnat en les àrees STEAM, alhora que devenir espai referent per la formació docent i la recerca educativa en aquests àmbits. El Departament d’Educació impulsa aquest projecte amb la col·laboració del Barcelona Institute for Science and Technology (BIST) i la participació del Consorci d’Educació de Barcelona.