Educació

Fina Guitart

Membre de l’àmbit científic del CESIRE,Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya

Fina Guitart, membre de l’àmbit científic del CESIRE, on coordina i participa en diversos projectes interdisciplinaris i grups d’innovació de l’àmbit.
És professora associada del Departament de Didàctica de les Matemàtiques i les Ciències Experimentals de la UB, al màster de Formació del Professorat de Secundària (itinerari de Física i Química). És autora d’articles sobre didàctica de les ciències i coeditora de la revista Educació Química EduQ.