Fanny Figueras

Llicenciada en Belles Arts i docent d’arts a l’Institut Angeleta Ferrer.Postgraduada en Geometria i Dibuix Tècnic per la Universitat de Barcelona. Interessada per l’àmbit de l’educació en el món de les arts, vaig realitzar el programa de doctorat Innovació curricular i Formació del professorat impartit pel Departament de Didàctica i Organització Escolar de la Universitat de Barcelona. Formadora Magnet: aliances per a l’èxit educatiu, un programa de la Fundació Jaume Bofill. Amb més de 20 anys d’experiència a les aules, compagino la recerca i la reflexió sobre els processos creatius a l’aula amb la pràctica docent.