UNESCO

Eduard Vallory

Eduard Vallory Smiling
Escola Nova 21.

Es analista social i gestor del canvi. Presideix el Centre UNESCO de Catalunya, dirigeix Escola Nova 21 i impulsa un programa universitari per a la millora del desenvolupament professional dels mestres per encàrrec de la Generalitat. He estat Visiting Scholar del Departament de Sociologia de la New York University, després d’haver dirigit la Barcelona Graduate School of Economics.

És doctor en Ciència Política, màster en Ciències Socials, diplomat en Alta Direcció d’Empreses i llicenciat en Filosofia i en Periodisme. Va ser Research Fellow del Fitzwilliam College (University of Cambridge) fent una recerca sobre l’educació en la ciutadania global i el cas de l’escoltisme mundial, publicada en català per Proa (2010) i en anglès per Palgrave MacMillan (2012). Va ser cap del Gabinet del Conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat amb el conseller Mas-Colell.