Educació

Boris Mir

Professor d’educació secundària. Responsable de la formació del professorat a l’Institut Angeleta Ferrer de Barcelona.

Boris Mir, Ajuda a professors i mestres d’arreu a formar-se i a fonamentar la seva mirada pedagògica.

Emocionalment vinculat a l’Institut-Escola Les Vinyes, un centre públic que ha vist néixer i créixer i que pertany a la Xarxa d’Instituts Innovadors de l’ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha estat director adjunt del programa Escola Nova21 Actualment, treballa a l’Institut Angeleta Ferrer de Barcelona, un centre STEAM de nova creació orientat a l’aprenentatge competencial, globalitzat i personalitzat, amb un conveni de col·laboració amb el Barcelona Institute of Science and Technology (BIST)