Educació

Ariel Ortiz

Estudiant de doctorat (TIDE) Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Ariel Ortiz,Estudiant de doctorat del grup de recerca de Tecnologies Interactives i Distribuïdes per a l’Educació (TIDE), Universitat Pompeu Fabra ( UPF)