Educació

Anna-Mari Jaatinen

Directora de l’Escola Primària Siltamäki, Hèlsinki, (Finlàndia).

Després d’una experiència de 5 anys com a mestre, Anna-Marie Jaatinen se centra en tots els elements estructurals dels quals una escola ha de tenir en compte: la creativitat, la innovació, la comunitat, l’art i la tecnologia. Des de 2011 ha vingut desenvolupant el programa de capacitació Creative Fire Model (CFM) que vol orientar el canvi en el lideratge i la cultura operativa de les escoles. CFM, té com a objectiu millorar la comunitat, la creativitat i la resolució de problemes, inspirant i enfortint les habilitats socials a les escoles i posant èmfasis en les àrees clau en l’educació: know-how i crear noves xarxes i comunitats d’aprenentatge.